Zerowater Neleri Filitreler?

ATIK MADDELER ZEROWATER EN YAKIN RAKİP
İNORGANİKLER ORTALAMA AZALTMA DEĞERİ %99 ORTALAMA AZALTMA DEĞERİ %44
Klor 99% 97%
Nitrat 99% 43%
Nitrit 99% 10%
Florür 99% 21%
Klorür 99% 27%
METALLER ORTALAMA AZALTMA DEĞERİ %98 ORTALAMA AZALTMA DEĞERİ %88
Arsenik (+3) 99% 11%
Arsenik (+5) 99% 2%
Krom 99% 79%
Bakır 99% 70%
Kurşun 99% 97%
Manganez 99% 94%
Cıva 99% 90%
Selenyum 99% 90%
Talyum 99% 62%
Çinko 99% 99%
Alüminyum 99% 98%
Gümüş 99% 73%
Kadmiyum 99% 98%
Demir 98% 61%
Baryum 95% 87%
Antimon 95% 47%
BÖCEK İLAÇLARI ORTALAMA AZALTMA DEĞERİ %99 ORTALAMA AZALTMA DEĞERİ %69
Alaklor 99% 89%
Aldrin 99% 77%
Atrazin 99% 88%
Dieldrin % 99% 57%
Endrin 99% 88%
Gamma-Klordan 99% 80%
Heptaklor 99% 72%
Heptaklor Epoksid 99% 40%
Picloram 99% 86%
Alfa-Klordan 98% 58%
Metoksiklor 98% 88%
Lindan 97% 59%
Dalapon 97% 4%
Simazin 97% 90%
Karbofüran 96% 17%
UÇUCU ORGANİK BİLEŞİKLER ORTALAMA AZALTMA DEĞERİ %93 ORTALAMA AZALTMA DEĞERİ %59
Dimetil Eter 99% 47%
1, 2-Dibromo-3-Kloropropan 99% 83%
Heksaklorobütadien 99% 39%
n-Bütilbenzen 98% 74%
1, 1, 2, 2- Tetrakloretan 98% 82%
1, 2, 3-Trikolorobenzen 97% 56%
sec-Bütilbenzen 97% 48%
m ve p-Ksilen 97% 60%
1, 1, 1, 2-Tetrakloretan 96% 80%
4-Klorotoluen 96% 75%
1, 1-Dikloropropen 95% 72%
1,2, 4-Trimetilbenzen 95% 41%
1,3-Diklorbenzen 95% 65%
Diklorodiflorometan 95% 48%
Naftalin 95% 58%
o-Ksilen 95% 42%
1, 3, 5-Trimetilbenzen 94% 29%
n-propilbenzen 94% 64%
4-İzopropiltoluen 94% 40%
2-klorotoluen 94% 64%
1, 1, 2-Trikloretan 93% 49%
1, 2, 4-Triklorobenzen 93% 66%
trans-1, 2-Dikloreten 92% 77%
Viniklorür 92% 45%
1,2-Dibromoetan (EDB) 92% 12%
Tert-bütilbenzen 92% 47%
1, 2-Dikloropropan 91% 60%
İzopropil benzen 91% 40%
MTBE (Metil Tert Bütil Eter) 90% 74%
Klorometan 90% 76%
1, 4-Diklorobenzen 90% 73%
cis-1, 3-Dikloropropen 90% 55%
Stiren 90% 50%
2, 2-Dikloropropan 89% 84%
trans-1, 3-Dikloropropen 89% 55%
Bromobenzen 89% 75%
Benzen 89% 61%
1, 2-Diklorobenzen 88% 51%
Kloroform 79% 90%